Bilimsel Kurul

ONURSAL BAŞKAN 
Prof Dr Ülker ÖNEŞ
 
BULUŞMAYI DÜZELEYEN 
Prof Dr Hasan YÜKSEL 
 
BULUŞMA DÜZENLEME KURULU 
Prof Dr Hasan YÜKSEL 
Prof Dr Özge YILMAZ 
Doç Dr Ahmet TÜRKELİ 
Uz Dr Adem YAŞAR
 
 
BİLİMSEL KURUL 
Prof Dr Ülker Öneş (Onursal Başkan)
Prof Dr Nermin Güler (Dernek Başkanı)
Prof Dr Hasan Yüksel
Prof Dr Nihat Sapan
Prof Dr Özkan Karaman
Prof Dr Esen Demir
Prof Dr  Mehtap Yazıcıoğlu
Prof Dr  Zeynep Tamay
Prof Dr Ahmet Akçay
Prof Dr Emin Özkaya
Prof Dr Cevdet Özdemir
Prof Dr Derya Ufuk Altıntaş
Prof Dr Sema Aydoğdu
Prof Dr Arzu Bakırtaş
Prof Dr Özge Yılmaz
Prof Dr Fazıl Orhan
Prof Dr Ayşen Bingöl
Prof Dr Cansın Saçkesen
Prof Dr Hüdaver Alper
Prof Dr Sema Aydoğdu
Prof Dr Bumin Dündar
Prof Dr Demet Can
Doç Dr Ahmet Türkeli
Uz Dr  Adem Yaşar YAŞAR